Σπίτι > Ειδήσεις > Περιεχόμενο

Η ζήτηση του κάρρου

Jan 17, 2017

Καλάθι σύμφωνα με τις διαφορετικές απαιτήσεις χρήσης, υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές (όπως ένα ενιαίο, διπλό, χέρι, χέρι χρήσης, κ.λπ.), πρέπει να επιλέξετε ανάλογα με το φορτίο αντικείμενο βάρος και το μέγεθος γίνεται λογική επιλογή.